سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هارمونیگزیده ای از خطبه اول نهج البلاغه ( میراث درخشان حضرت علی (ع)


به نام هستی بخش هستی داران

ستایش خاص پروردگاری است که گویندگان به پایگاه ثنا گستریش نرسند و شمارشگران ،نعمت هایش را در حساب نتوانند آورد و بسیار کوشندگان حق او را نیارند گزارد . خداوندی که افکار دوراندیش به درکش نائل نگردد و هوش های غواص به گوهر شناسایی حقیقتش دست نیابد .

معبودی که او را وقت و زمانی نیست زیرا او خود خالق وقت و زمان  میباشد ، و نه می توان او را دوری و درازی محدود کرد . چون تنها اوست که ازل و ابد را آفریده است  از این رو ست که نه ازلش را طلوعی می باشد و نه ابدش را غروبی .

پرده از چهره ابر برگرفت و بر دشت های خاموش که خراب آباد ما هیهات بود، فروغ هستی و وجود بخشید . اشباح پژمرده را که به سان خیال سبک و چون سایه بی رنگ بودند هستی بخشید . نسیم را منادی رحمت و مهربانیش گمارد تا بسان بلبلان که چاوش گران بهارند ، نسیم آیات رحمتش چاوشگری کند.

چرخ آفرینش به لرزه افتاد ،نسیم وزیدن گرفت ، کوه ها در میان چهره خاکستری زمین چون میخ کوفته شده و در فضای خامو ش دنیا غوغای زندگی منعکس شد . جهان پدید آمد و زندگی سر و صورت گرفت شناسایی خویش را آغاز و اساس دین نامید ، اوج گرفتن این شناسایی خویش را کمال دانست که ایمان به اوست . ایمان را به یگانگی خداوند تکمیل کنند ، توحید را با اخلاص و صمیمیت تمام نمایند.

...

معبودا: هرکس تو را خریدار دل خویش دانسته انیسی مهربان و رفیقی روشن مهر و نازنین یافته .

خالقا : آنان که بر تو توکل دارند شالوده ء بنای امید آنان بر پایه ای محکم استوار می باشد .

تویی که از نهانشان آگاهی و آشوب ضمیر آشفته شان را از آنها آشکارتر می بینی آنچه را که به دیگران نمیگویند به تو بازگو کرده و هرچه میخواهند از تو طلب میکنند . میگردند فراز و نشیب زندگی را می پیمایند در آفاق سیر می نمایند و در فضای انفس پرواز میکنند . از این همه سیر و سیاحت تو را می جویند و در اعماق دریاها ، اوج آسمانها تو را می طلبند .

ایزدا : اینان بی کس و آشنا بسر میبرند ، جهانیان از عشق شان بیگانه اند ،خود پرستان از سوز و گداز عشق بی خبرند . 

مهربانا : هر لحظ که از وحشت تنهایی به تنگ آمدند ، تورا به یاد می آورند و با یاد تو خویش را سرگرم میسازند و با دور نمای وصال تو شاد و خوشحال میشوند.

لذت میبرند که تیرگی شب هجران نابود خواهد شد و سپیده دلنواز وصل آشکار میشود -به سان قطره ای که در اقیانوس فانی شود ، هستی ناچیز خویش را در دریای بیکران وجود محو و نابود خواهند نمود و آنگاه در آغوش ابدیت فرو میروند.

پروردگارا : شیفتگان تو همینکه از حوادث روزگار رنجور گردند ، به تو پناهنده میشوند و سختی بار مصائب را با نوازش عشق تو آسان به منزل میرسانند .

زیرا اینها میدانند و بدان یقین دارند که زمام امور در دست توست و بر کاخ هستی جز اریکه سلطنت جاودانت کرسی دیگر یافت نمی گردد.

اگر چه آرزوهای من سخت دشوار و مشکل می باشد ، اما در پیشگاه عظمت و قدرت تو خدای مهربان ناچیز و آسان انجام میشود.     ...

گزیده ای از خطبه اول نهج االبلاغه ، میراث درخشان امام علی علیه السلام .یادداشت ثابت - چهارشنبه 91/2/14  توسط سپید رستگار  | نظر

 

به مکتب در نخستین روز استاد

به مکتب در نخستین روز استاد

نوشتن را به من داد اینچنین یاد

که برگیرم به دست راست خامه

ز سمت راست بنویسم به نامه

ز سمت راست خامه سر نپیچد

سر از راه و ره مسطر نپیچد

ز کج رفتن نگه دارم قلم را

به دست راست بنویسم رقم را

پذیرفتم به جان ،حرف ولی را

نوشتم راست حرف اولی را

نوشتم راست از اول به دستور

بجز این ره نپویم تا لب گور

از اول راستی شد نقش خاطر

چه نقشی بد از این بهتر به آخریادداشت ثابت - یکشنبه 91/2/11  توسط سپید رستگار  | نظر

 

گل عزیز است غنیمت شمریدش فرصت

شکوفه های بهاری

عکاسی شده در سیزدهم فروردین هزار و سیصد و نود و یک

شکوفه های بهاری

شکوفه های بهاری

شکوفه های بهاری

شکوفه های بهاری

شکوفه های بهاری

شکوفه های بهاری

شکوفه های بهاری

 یادداشت ثابت - جمعه 91/1/19  توسط سپید رستگار  | نظر

 

نگه داشتن دوستی (حق الناس )

 

نگه داشتن دوستی(یحفظُ خُلَتَه)

"خُلة" به معنای دوستی و مودت است و مؤمن باید دوست برادر مؤمنش باشد و این دوستی را حفظ  و از آن نگه داری کند .

مفهوم دوستی و نظر اسلام درباره آن

به رابطه ای که بر پایه ی پیوند روحی (محبت ) بین افراد برقرار میشود ، رابطه دوستی می گویند . این دوست داشتن ( محبت ) است که رابطه خوب دوستی را به ارمغان می آورد و در مقابل دشمنی قرار میگیرد ؛ به عبارت دیگر محبت پیوندی باطنی و قلبی است که پیوند ظاهری و رفتاری مودت را در پی خواهد داشت .

خداوند در قرآن کریم درباره پیوند دوستی و مودت می فرماید :

جَعَلَ بَینَکُم مَوِدةً و رَحمَةً

خدا بین شما مودت و رحمت را قرار داد .

مودت ، دوستی ای است که در حال حاضر وجود دارد و به معنای پیوند زدن است و رحمت به ابزار دوستی تعبیر شده است .

پیشوایان معصوم (ع) با سفارش های بسیار به دوستی با اهل ایمان و بیان آثار مثبت برای آن ، همگان را به آن ترغیب کرده اند . امام باقر (ع) به نقل از رسول خدا (ص) فرمود : دوستی مؤمن با مؤمن برای خدا از بزرگترین شعبه های ایمان است .پس هرچه برادران دینی بیشتر باشد ، دعا گو ها فراوان تر میشوند . و چون این دعا کردن از حقوقی است که دین الاهی برای برادران مؤمن در نظر گرفته است ، پس دعاهای آن ها در حق یکدیگر مستجاب می شود . زیرا آنچه از سوی دین لحاظ می شود از روی حکمت است .همچنین خداوند به مؤمنان حق داده است که همدیگر را شفاعت کنند ؛ البته این به مراتب ایمانیشان بستگی دارد .

امام (ع) سفارش می کند که برادریتان را در حق مؤمنان گسترش دهید ؛ چون آنها در قیامت دوستی همچون خداوند دارند که آنها را دست خالی بر نمیگرداند و به هر دستی چیزی عنایت میکند .

ارزش حفظ دوستی

کسی که با برادر ایمانی اش پیوند بخورد ، مورد ستایش است و کسی که نتواند این پیوند را برقرار کند مورد نکوهش قرار گرفته است .

گاه یافتن دوست جدید عامل کم توجهی به دوستان قدیمی و سرانجام گسستن پیوند دوستی با آنها می شود . انسان میپندارد با پیدا کردن دوست جدید دیگر نیازی به رفاقت های گذشته اش ندارد و توهم خویش را بر این باور استوار می سازد که از هر چیزی ، جدید آن نیکو است ؛ حال آن که انسان نباید در برقراری پیوند های دوستی دنباله رو هوا و هوس باشد ؛ بلکه لازمه این این پیوند ، اندیشیدن ریشه ای و اساسی است . آدمی با تامل در می یابد که پیوند دوستی با دیگر امور متفاوت است و نباید با یافتن دوستان جدید از دوستان قدیمی صرفنظر کرد .

امام علی (ع) فرمود : بر پایه برادری در راه خدا ،محبت ، خالص و پاک گردد .

بر گرفته شده از کتاب اخلاق الاهی - جلد بیست و هشتم - پیوند ها و حقوق - بخش ششم ،پیوند با اهل ایمان - استاد آیت الله مجتبی تهرانیسه شنبه 91/2/12  توسط سپید رستگار  | نظر

 

گزیده ای از مناجات خواجه عبد الله انصاری

 

 


الهی !

نور تو ،چراغ معرفت بیفروخت ،

دل من افزونی ست.

گواهی تو ، ترجمانی من بکردند ، ندای من افزونی ست .

قرب تو ، چراغ وجد بیفروخت،

همت من افزونی ست.

بود تو کار من راست کرد ، بود من افزونی ست.

الهی !

از بود خود چه دیدم مگر بلا و عنا ؟ و از بود تو

همه عطاست و وفا!

ای به بر پیدا ، و به کرم هویدا.نا کرده گیر کرد رهی .

و آن کن که از تو سزا.یکشنبه 91/1/20  توسط سپید رستگار  | نظر

 
   1   2      >


سپید رستگار

sepidrastegar@ymail.com

 

 

لحظه های آبی
لنگه کفش
دل نوشته های یک دختر شهید
بچه مرشد!
سکوت ابدی
افســـــــــــونگــــر
فرزانگان امیدوار
نشریه حضور
نغمه ی عاشقی
رقصی میان میدان مین
موعود هادی
کانون فرهنگی شهدا
****شهرستان بجنورد****
وبلاگ حامیان ولایت
ستارگان دوکوهه
سفیر دوستی
اطلاعات عمومی
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
معیار عدل
امام زمان
.: شهر عشق :.
بوی سیب
یادداشتهای فانوس
اندیشه های من
انسان جاری
سکوت خیس
رازهای موفقیت زندگی
شناخت
بچه های خدایی
حرم الشهدا
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
شهریار کوچه ها
ترانه ی زندگیم (Loyal)
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
اواز قطره
مردود
شاره کم سنه
گروه اینترنتی جرقه داتکو
مکاشفه مسیح
یک نفس عمیــــــــــق
مائــده الهی
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
اخراجیها
مهربانی
در برابر نسیم
سکوت پرسروصدا
عاشق دربدر
آرمان
عدالت جویان نسل بیدار
تجربه های مربی کوچک
صبا
مهندسی متالورژِی
پر شکسته
تنها معبود من
بر و بچه های ارزشی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
مقاله های تربیتی
حفاظ
بیاببین چیه؟
فقط من برای تو
یادداشتهای روزانه رضا سروری
دختر ایران زمین
نوجوونی از خودتون
عکس میخوای کلیک کن
تـــــــــــــــنـهایــی
سایت پزشکی دکترجعفرسیاه چشمDr.jafar.siahcheshm
هیئت سائلان الحسین اصفهان
.:؛ حقوق و حقوقدانان ؛:.
جهاد ولایت
پایگاه شهید کریم مینا سرشت
* امام مبین *
سه ثانیه سکوت
جوک و خنده
سایت پزشکی دکتر غلامحسین شم آبادی
دهاتی
دکتر علی حاجی ستوده
پلاکهای رقصان
شکوفه های اجابت
عــــ ــریــ ــضــ ــه
قلب خـــــــــــــــــــــــــــاکی
رویای شبانه
fazestan
با ما و اندیشه
حاج آقا مسئلةٌ
صراط
sindrela
رویای زیبا ...
New Market
منتظران مهدی
سخن آشنا
شوق وصال
چـــــاوش ( چه خبر از دنیا ؟؟؟؟)
ایـــــــــــران مــــــــن
داستان های زیبا +مطالب عاشقانه
تنهایی
تنهایی من
سنت
موسسه تبیان
عاشق و تنها
مرکز آموزش و توان بخشی مشکلات ویژه یادگیری
مسأله شرعی
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت (ع)
برای پسر نازم آیدین جان

 

تیر 90
مرداد 90
آبان 90
دی 90

 

 

 

.: Weblog Theme By Blog Skin:.

 

پیج رنک

دانلود آهنگ